#1


במשך השבוע אני אפרסם שני שירים של שני זמרים
או של אותו זמר
ואתם תצביע ותגיבו לשיר שאתם חושבים שהוא יותר טוב בסקר

של אותו אשכול.

משתמש שישתתף בעיקביות כל פעם שאפרסם כזה אשכול
יזכה בפרס:


100 נק' + ווינר לשבוע + שינוי ניק

אז בואו נתחיל(: