#1

מליונר בן 80 התחתן עם צעירה בת 20.

לאחר שנה הגיעה הצעירה לבית חולים כדי ללדת, בליווי הבעל הקשיש והמאושר.

לאחר כמה שעות נולד בן בריא.

אמרה המיילדת לאב המאושר: "כל הכבוד, איך אדם בגילך הצליח להיות אבא!"

ענה הזקן ביהירות: "כן, כן, צריך לשמור על המנוע פעיל."

לאחר שנתיים – שוב הגיע הזוג לאותו בית חולים.

הפעם נולדה בת יפה.

התפעלה המיילדת: "תשמע! אתה ממש תותח! בגילך – אב לבן ובת !"

ענה הזקן קורן כולו: "כן, כן, צריך לשמור על המנוע פעיל."

לאחר שלוש שנים בדיוק שוב התייצב הזוג המאושר בחדר הלידה.

לאחר שגם הלידה הזאת עברה בשלום, ניגשה המיילדת לזקן. בטרם פצתה פה, מיהר הזקן להשתחצן: "כן, כן, צריך לשמור על המנוע פעיל."

ענתה המיילדת: "נדמה לי שהגיע הזמן שתחליף שמן מנוע, כי התינוק יצא הפעם שחור..."