#1


זה סתם משו שהכנתי עכשיו, אם אתה רוצה אני יכין אחר יותר טוב.