#1

אני מעצב מתחיל אתמול התחלתי
זה הראשונה.השנייה.

ת.ב+ציון