#1

שתי נזירות היו בדרכן חזרה למנזר אחרי שהלכו לעיר כדי לשלוח דואר, שמה של האחת היה אחות-מתימטיקה, ושל השניה אחות-הגיון.

הערב החל לרדת ולהחשיך, והן עדיין היו רחוקות מרחק רב מן המנזר.

אמרה אחות-הגיון לחברתה, "האם שמת לב שאיש אחד עוקב אחרינו בחצי השעה האחרונה?"

"כן", אמרה אחות-מתימטיקה, "תמהני מה הוא רוצה."

"ברור מאד מה הוא רוצה", אמרה אחות-הגיון, "זה לגמרי הגיוני, הוא רוצה לאנוס אותנו!"

"אוי, אלוהים", נבהלה אחות-מתימטיקה, "בקצב הזה הוא יגיע אלינו תוך 15-20 דקות לכל היותר! מה נעשה?"

אחות-הגיון חשבה ואמרה, "הדבר היחיד ההגיוני שאפשר לעשות זה להגביר את קצב הליכתנו!"

כעבור כמה דקות אמרה אחות-מתימטיקה, "זה לא עובד!"

"כמובן שזה לא יעבוד", הוסיפה אחות-הגיון, "האיש עשה את הדבר ההגיוני היחיד שאפשר היה לעשות גם הוא הגביר את קצב הליכתו!

"אם כך, מה נעשה? בקצב הזה הוא ישיג אותנו תוך דקה", שאלה אחות-מתימטיקה.

"הדבר ההגיוני היחיד שיש לעשות הוא להתפצל", אמרה אחות-הגיון, "את תלכי בכיוון הזה ואני בכיוון ההוא. הוא לא יכול לעקוב אחרי שתינו!"

האיש החליט לעקוב אחרי אחות-הגיון.

אחות-מתימטיקה הגיעה אל המנזר, והייתה מודאגת מאד לגבי מה עלה בגורלה של אחות-הגיון.

כעבור זמן מה הגיעה האחות-הגיון, קצרת נשימה וסמוקה.

אחות-מתימטיקה שמחה מאוד ואמרה, "תודה לאלוהים שהגעת, ספרי לי מה קרה!"

אחות-הגיון, "מה שקרה זה הדבר ההגיוני היחיד שיכול היה לקרות! האיש לא יכול היה לעקוב אחרי שתינו, אז הוא עקב רק אחריי."

"כן, כן", התעקשה אחות-מתימטיקה, "אבל מה קרה אז??"

"מה שקרה זה הדבר ההגיוני היחיד שיכול היה לקרות", הוסיפה אחות-הגיון, "אני התחלתי לרוץ מהר ככל שיכולתי, וגם הוא התחיל לרוץ מהר ככל שיכול היה."

"נו, ואז??", שאלה אחות-מתימטיקה.

"אחות-הגיון אמרה, "ואז קרה הדבר ההגיוני היחיד שיכול היה לקרות. הוא השיג אותי!"

"אוי, אלוהים! ומה עשית?", שאלה אחות-מתימטיקה.

אחות-הגיון אמרה, "עשיתי את הדבר ההגיוני היחיד שיכולתי לעשות. הרמתי את השמלה שלי."

אחות-מתימטיקה אמרה, "שומו שמיים! ומה האיש עשה?"

"האיש עשה את הדבר ההגיוני היחיד שיכול היה לעשות", אמרה אחות-הגיון, "גם הוא הוריד את המכנסיים שלו."

"הוי, לא", אמרה אחות-מתימטיקה ושאלה, "מה קרה אז?"

"מה שקרה אז היה הדבר הכי הגיוני שיכול היה לקרות", סיפרה אחות-הגיון, "נזירה ששמלתה מופשלת מעלה רצה הרבה יותר מהר מגבר שמכנסיו מופשלות מטה..."