#1

זה סיפור על זוג אוהבים שהכירו שנים רבות והם אהבו אחד את השניה עד מוות. הם היו עושים הכל ביחד, אחד למען השניה. הם חיו ביחד, שיתפו בכל אחד את השניה וחילקו את הכל בינהם וכל זאת מתוך אהבה.

אהבתם אחד כלפי השניה הייתה גדולה וחזקה יותר מהחיים עצמם, לכן יום אחד החליטו השניים לשמר את אהבתם לנצח נצחים. הם החליטו לקפוץ מצוק כדי לא לאבד את אהבתם לעולם.

שבוע לפני המעשה בזבזו את כל כספם על עצמם טסו במחלקה ראשונה לחופשה, בילו את כמו מלכים נהנו כמו שלא נהנו מעולם ואהבתם אחד כלפי השניה אף גדלה עוד יותר.

בסיום החופשה הגיעו לצוק. לפני הקפיצה הם הסתכלו זה על זו והוא אמר לה: "בואי, נחזיק ידיים ונקפוץ ביחד." היא אמרה: "אתה יודע מה, קפוץ ראשון ואני אבוא אחרייך." הבחור קפץ מהצוק, לעומתו הבחורה חשבה למה למות עכשיו הרי יש לה חיים שלמים לפניה, היא תלך, ותתחתן עם מיליונר ותהיה מסודרת בחיים, וכך היא עשתה.


לכן כל פעם שאתם הולכים למקום כלשהו אם האישה זכרו את משפט הבאה -נשים קודם...