#1

מי אמר למי: אם תאכל אותי - מי שנתן אותי לך - יאכל אותך?
D: