#1

XX6.5.09| נעלמת לי חבר

הרגשה מוכרת של כאב, מהדמעות כבר נחנק , אין מי שאוהב.
אין שמחה כאן בלעדיך חבר, בבקשה אל תלך ממני, תשאר.
למה העבר אליי חזר, סיפרתי לך עליה , תראה הגורל הוא אכזר.


מנסה ממנה לברוח , אך את מה שקרה הלב לא רוצה לשכוח.
איך הוא נפגע מאותה הבגידה, וכך פתאום נגמרה לה האהבה.


אתה היחידי שנשארת לי חבר, שמור עלי עד שכל העצב יגמר.
בוכה לך בלילות , שוב הולך כמו עיוור אחריה , לא מפסיק לקוות.
לא אאבד אותך , אתה לי כל העולם, ובזו התקופה ככה לי אתה נעלם...


לא רוצה יותר להיות לבד , כמה שנקשרתי ככה איבדתי כל אחד...
לחיים האלה אין יותר משמעות , בלעדיך חבר אני פשוט אמות.


הלב שבור,
תראה כמה המזל מאכזב, לא רוצה שוב בה להתאהב.
לא אתה ולא הזמן יוכלו לרפא את הכאב.