#1

החידה היא:
נתון 4 מספרים:
8,9,11,6
תגיעו בעזרת המספרים האלה ב-4 פעולות החשבון *,-,+,/ ,

בכל פעולת חשבון יש להשתמש פעם אחת בלבד ובכל מס' פעם אחת בלבד!
צריכים להגיע למספר 50 !