#1

אהלן,
הבאתי לכם מספר תרשימים מאתר הבית של איכות הסביבה.

מחזור הפחמן בטבע
מחזור החנקן בטבע
השפעת גשם חומצי על הצמחים

השפעת גשם חומצי על יערות אירופה
זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית