#1

עם הייתה לכם אפשרות לפגוש שחקן שאתם אוהדים אותו, איזה שחקן הייתם בוחרים לפגוש אותו?