#1


ותספרו איזה בגרויות יש לכם השנה ואיזה כיתה אתם
לי:

כיתנ י
לשון א
היסטוריה א
ואלקטרוניקה מחשבים (לוגיקה ספרתית) יח 1