#1

דראפט =
יום בו מתאבקי ה WWE עוברים ל SmackDown \ Raw \ Ecw
לא בטוח שכולם עוברים אלא יש הגרלה כזאתי שכמה מתאבקים נבחרים.

מי לדעתכם יעבור ? ולאיפה ?