#1

חוקי פורום יוצרים מוזיקה:

פרסומי פורומים:
אין לפרסם שום פורום\שום אתר מתחרה בפורום הזה.
כל פרסום פורום\אתר מתחרה יוביל להרחקה מהפורום!


ספאם:
אין להספים בפורום זה!
משתמש שיספים יקבל אזהרה אדומה, אם זה ימשך ככה זה יוביל להרחקה.


שפה לא נאותה:
אין להשתמש בשפה לא נאותה בפורום זה!
כל מי שיקלל\יעליב יוזהר, אם זה ישמך הרחקה מהפורום.


פרסום מוזיקה:
אם ברצונכם לפרסם אלבום כל שהוא, אתם חייבים לפרסם את כל השירים מהאלבום ולהביא לפחות תמונה של העטיפה.


תיוג:
תיוג תקין: בקשה|מה שם השיר?
תיוג לא תקין: "ווואיייי איזהה שיר יאפהההה[email protected]#@!%$%"
כל אשכול, עם תיוג לא תקין ינעל.


הורדות:
אסור להביא הורדות למוזיקה בפורום זה, עקב בעיות עם הפידרציה.

כל משתמש אשר יפרסם אשכול עם הורדה\ות יקבל הרחקה מאתר!

שימו לב הורדות של שירים שאתם הכנתם או הלכנתם מותר להביא פה אבל מה שלא שלכם אסור

אי ידיעת החוקים, אינה פותרת מעונש!

בברכה, הנהלת TopGear!