#1

הגנה:נסטה מלדני קפאו אודו ועוד

קישור:קאקה סידוף גטוזו פירלו ועוד

התקפה:רונלדו אינזגי גילרדינו ועוד