#1

אים אני מצליח ליפתור אתהחידה אזות אני מקבל בונוס 5בתעודה
החידה:

לאחותו של אמנון נוסף אחד והביא תקווה גדולה למדינה.
מיהי ?
מהי התקווה?
מהו הקשר ביו אחות אמנון לראש הממשלה החמישי של ישראל ?
כיצד קשורים לעניין הזקן מנהריים וראש הממשלה השלישי ?
מהו הקשר של רמת הגולן?
כיצד קשורה חגית לכל העניין?

מדוע חשוב חוף הים התיכון לסיפור?

תודה מראש לעוזרים=]