#1

מספר תמונות מהזיקוקים שפגעו בגף!
תמונה לאחר הפציעה -
התמונות נלקחו מהאתר הרשמי של Wwe <->