#1

הייתי חולה ושיעמם לי אז נכנסתי לartped והתחלתי לצייר...

הנה מה שעשיתי:

http://artpad.art.com/gallery/?kb8sks1hm640
http://artpad.art.com/gallery/?kb6zj19al7s
http://artpad.art.com/gallery/?kb7085u8zpc
http://artpad.art.com/?kb8tx8ingu8


האחרונים לא משו משו...
תגובות בבקשה!