#1

מי רוצה נגדי?
לא אכפת לי איזה רמה ומי

אני מסדר תמונות