#1אהבתי אותו אני לא יודע אם זה אמיתי או לא אבל אני מפרסם.