#1


הממסד הספרותי השולט באקדמיה ובוועדות שמחלקות פרסים הוא ברובו הממסד הישן והגברי שעדיין אוחז באותן תפיסות עולם מיושנות המזלזלות בנשים הסופרות. למזלנו זה הולך ומשתנה לאט לאט ותוך כמה שנים גם אותנו ילמדו באוניברסיטה: יוכי ברנדס בטור מיוחד לקראת יום האישה


לכתבה המלאה