#1

איפה תפרסם מאמר שכתבת:

* אם אתה מבין זאת ויכול להוכיח זאת, שלח את המאמר שלך לכתב עת למתמטיקה.

* אם אתה מבין זאת אך אינך יכול להוכיח זאת, שלח את המאמר שלך לכתב עת לפיזיקה.

* אם אינך מבין זאת אך אתה יכול להוכיח זאת, שלח את המאמר שלך לכתב עת לכלכלה.

* אם אינך מבין זאת ואינך יכול להוכיח זאת, שלח את המאמר שלך לכתב עת לפסיכולוגיה.