#1


נכון, זה חג שמצריך המון הכלה לזרעונים השחורים והמורכבים האלה, אז בואו לפחות נעשה את זה שווה


לכתבה המלאה