#1

בני משפחתה של סימון נורוזיאן טוענים כעת שמותה יכול היה להימנע אם המועצה המקומית הייתה משקיעה יותר בתשתית הבטיחות באזור. בינתיים, חבר מועצה התייחס לטרגדיה ואמר שהתשתית במקום עומדת בכל הסטנדרטים הרלוונטיים
המשך..