#1

איש אחד נעצר בלילה על ידי שודד והתבקש למסור את כספו.

"יש לי ברירה?" שאל האיש את השודד.

"בטח", ענה השודד, "כסף או החיים!"

האיש מסר לשודד את הארנק ולפני שזה התכוון לברוח נזכר שיש לו כסף גם בכיסים וכסף שמוחבא גם בגרב - גם את הכספים האלה מסר האיש לשודד.

אחרי שהשודד ברח חשב לעצמו האיש, "איזה בחור נחמד, נתן לי ברירה בין כסף לחיים. לא כמו אישתי שלוקחת לי את שניהם..."