#1

עם רק החיים יכלו להיות כמו מחשב:

* כדי לקבל את האימון היומי, ללחוץ על " Run " (הפעל/רוץ).

* כדי לקבל הפסקה בחיים, ללחוץ על " Suspend " (להשהות).

* לחץ על " Any Key " (מקש כלשהו) כדי להמשיך בחייך.

* כדי להתנקם בשכנייך, הגבר את ה - " Sound Blaster " (רמקולים).

* כדי לשפר את ההופעה, שנה ההגדרות תצוגה ב - " Display Settings ".

* אם החיים פתאום יותר מדי רועשים, תכבה את ה - " Speakers " (רמקולים).

* כשאתה מאבד את המפתחות מהאוטו, לחץ על " Find " (חפש).

* " Help " (עזרה) בעבודה נמצאת במרחק של אצבע.

* כמובן ניתן ללחוץ על " Send " (שלח) והילדים ילכו לישון.

* כדי לעשות ביטוח לאוטו, צריך דיסקט. במקרה של תאונה מבצעים " Recover from Crash " (לשחזר מהתרסקות).

* כדי " Add/Remove " (להוסיף/להחסיר) מישהו מהחיים שלך, כנס ל - " Settings -> Control Panel " (הגדרות -> לוח בקרה).

* כשמשהו נהרס לחלוטין ואין מצב לתקן, היית יכול ללחוץ " ALT + CTRL + DEL " ולהתחיל הכל מחדש.