#1

המדען הזהיר שהוביל בגאון את פרויקט הגרעין ידע שנים כי בסוף יחוסל • תשתית הביון העצומה שמאחורי הפעולה המדוייקן בלב אירן, והמעקב שערך שנים • ניר דבורי בטור מיוחד על החיסול של אבי תוכנית הגרעין באירן
לכתבה המלאה