#1

MVP אומר שהוא פגש קצין תיקונים שעזר לו לאמן אותו.
MVP : "כשהיתי מתגבר, הרצתי את הרחובות ונכנסתי לכל מיני בעיות רצינית מאוד,
שכתוצאה מכח ניכנסתי לתשע וחצי שנים בכלא.
בזמן שהייתי בבית סוהר פגשתי קצין תיקונים שהיה מתאבק עצמאי.
כשMVP יצא מהכלא שני הבחורים נפגשו והקצין תיקונים,
אימן אותו וMVP גילה שהתשוקה האמיתית של זה "האבקות".
MVP גם ראה שכתוצאה מהעבר שלו היה לו קשה להגשים את החלום. "

MVP גם ראה שהעברה שלו שבגלל העבר שלו קשה לו לטייל.
"כאשר אני הולך לקנדה, יש כל מיני ניהול ניירת חוקי שחייב להיות נעשה.
יש רשיון מיוחד. לרוב, זה היה כמעט 20 שנים מאז שהרשעה שלי ואני לא הייתי במצוקה.
יהיו פעמים שאני בנמל התעופה, הם עושים רקע בודק כאשר אני הולך לארץ נוספת והם מושכים אותי לצד.
לוקחים אותי לתוך חדר ובדוקים אותי."


מקור: http://nodq.com/wwe/219528844.shtml


קרדיט לפורום אחר על התירגום .