#1

הכשלה מפוקפקת ויד צמודה. צוייר קיפח את יובה והחזיר לה
לכתבה המלאה