#1

בהשוואה בין הגרפים, ניתן לראות שבגל הראשון נרשמה עלייה תלולה ומהירה של מספר החולים במצב קשה והמונשמים • בניגוד לכך, מבט על נתוני הגל השני נראה בבירור את העלייה האיטית באותם הנתונים
לכתבה המלאה