#1

הרישיון נשלל בגלל תיק אלימות במשפחה שנסגר לפני שנים. בית המשפט קבע כי בקשה שהגיש העובד להחזרת הרישיון לא נשקלה כראוי, ולאחרונה הרישיון אושר
לכתבה המלאה