#1


בעקבות אישור נדיר של בית הדין העליון: שתי מוליכות הטבלה יוכלו לרשום את הזרים מקבוצות הנוער שלהן. אקוה יירשם במקום ליו, פארפה יירשם ככל הנראה במקום ניקוליץ


לכתבה המלאה