#1

ההיתקלויות המוצלחות, התקריות הקטלניות - והמחלוקת הציבורית שקרעה גם את הלוחמים שתועדו מטיחים הכול באלוף גבי אשכנזי. חזרנו אל השנים המורכבות ברצועת הביטחון בעזרת הארכיון
לכתבה המלאה