#1

משרד הבריאות הודיע על פתיחת מבצע לביצוע בדיקות סרולוגיות במטרה להאיץ את תהליך החזרה לשדרה ולסייע למשק. הבדיקות הסרולוגיות מאפשרות לדעת אם הנבדק פיתח נוגדנים לווירוס בגופו ואז הוא יכול לשוב לשגרה. התוכנית תתחלק לשלושה שלבים והמעבר ביניהם יהיה הדרגתי ויתקיים רק אם התוצאות יהיו אמינות וטובות
לכתבה המלאה