#1

מדענים אמריקאים טוענים כי החור בשכבת האוזון מעל יבשת אנטארקטיקה נמצא כיום בהיקף הקטן ביותר שלו ב-30 השנים האחרונות - הסיבה? ככל הנראה יישום המסקנות של פרוטוקול מונטריאול
המשך..