#1

שנתיים שלמות שהו זיוה וילדותיה במעון לנשים מוכות. תוך כדי מסע השיקום במקום הבינה זיוה שאין מנוס מלעשות שינוי רדיקלי גם בעצמה כדי להפוך את פצעיה למקור הריפוי שלה
לכתבה המלאה