#1

מהאיש שפגש את המלאך השומר שלו ועד לאישהתעוררה מול שערי גיהינום: אלה הדברים שאמרו אנשים שמתו מיד לאחר שחזרו להיות בין החיים
המשך..