#1

רשות האוכלוסין טענה שחוק הכניסה לישראל קובע מועדים ששר הפנים אינו רשאי לחרוג מהם. ביהמ"ש העליון דחה את עמדתה וקבע כי לשון החוק ותכליתו ההומניטרית תומכים במתן שיקול דעת לשר
לכתבה המלאה