#1

היא מכנה את עצמה 'מאהבת סדרתית', ואחרי ששכבה עם יותר ממאה גברים נשואים טוענת שהכל עובר במשפחה: "הגברים האלה לא מפחדים שיאכזבו את הוריהם, כי הם יודעים שגם ההורים שלהם בגדו"לכתבה המלאה