#1

בגודל מילימטר וחצי בלבד, נמלת האש היא מפלצת משוכללת של ארס והרס, אשר אוכלת כל דבר, יכולה לשחות, לעוף ולעקוץ וזורעת חורבן בעולם כולו. ועכשיו המומחים מזהירים: כל נקודה בישראל תהיה נגועה בהן
המשך..