#1

תכנית לימודים והעשרה מיוחדת לסטודנטים על הרצף האוטיסטי מאפשרת להם ליהנות ממסגרת לימודים המותאמת להם ולהשתלב חברתית באקדמיה כמו יתר בני גילם
לכתבה המלאה