#1


העורגים ליצירתו של חנוך לוין יתמוגגו מרגעים רבים במחזה שמוצג בתיאטרון גשר ובמיוחד יתגאו, שוב, בחוש האבחנה וביכולתו הנדירה של לוין לאבחן מבעוד מועד את החברה. אשר לקהל ש"עבורו" הועלה המחזה, נראה שהמטרה קצת מפוספסת. לא זו ההצגה שתביא את הקהל הצעיר לתיאטרון


לכתבה המלאה