#1

מהנגיעה הראשונה של אצבעות הסייעת במסגרת התמונה ועד התלישה עצמה מהקיר - כך נראה מחדל הסרת התמונה של נתניהו בגן הילדים, שנייה אחרי שנייה
לכתבה המלאה