#1

בערים רבות בישראל קיימת היום מדיניות רישום סגורה שלא מאפשרת להורים לבחור את בית הספר אליו ילכו ילדיהם. בדיקת מדלן מוכיחה שהפער ברמת ההוראה ובאקלים בין בתי ספר סמוכים - לעתים במרחק רחוב אחד או שניים - עשוי להיות משמעותי משחשבתם
לכתבה המלאה