#1

ניקולס ת'ראש זעזע את תושבי מדינת ג'ורג'יה לאחר שהורשע באונס השיטתי והאכזרי של ילדה קטנה. הוא נידון לרצות למעלה מ-100 שנות מאסר על הפשע הנוראי וכעת, הוא הגיש בקשה לערעור בטענה כי עונשו מוגזם מדי
המשך..