#1

חייל ביחידה מסווגת שהוציא ללא אישור ציוד מחשוב ומכר אותו לאזרחים ברשת הודה בעסקת טיעון הורד בדרגה וירצה עבודות שירות בבסיס צבאי. השופטים קבעו כי פגע לא רק ברכוש צבאי אלא גם בביטחון המידע
לכתבה המלאה