#1

בית המשפט קבע כי המועצה האזורית גלבוע ותאגיד המים קולחי הגלבוע התעלמו במשך שנים מבעיות הצפה וניקוז בתחומיהן ובכך התרשלו כלפי זוג שמרתף ביתם הוצף פעמיים תוך 4 שנים
לכתבה המלאה