#1

בגלישה אקראית ראינו גן אירועים צפוני שמפרסם את עצמו עם תמונה של כלה מלאה. התלהבנו ורצינו לדעת עוד, וככה הכרנו את יולי, כלה שהמשקל בשבילה הוא בכלל לא אישיולכתבה המלאה