#1

אצל ילדים שחלו במחלה הנגיפית נצפתה ירידה במגוון הנוגדנים גם למחלות אחרות. המשמעות: גופם פגיע יותר למחלות שכבר היו מחוסנים מפניהן
לכתבה המלאה