#1


חיוב חברת ביטוח לשלם פיצויים למבוטח על אף שלא עמד בתנאי הפוליסה, עשוי להפוך לתקדים שייקר את פוליסות הביטוח של כולנו


לכתבה המלאה